5 điều bầu tháng cuối phải nhớ để con QUAY ĐẦU xuống xương chậu. Thai NGÔI THUẬN sẽ giúp mẹ đi đẻ mà không biết đau là gì

Lúc em bầu được 36 tuần đi siêu âm thì bác sĩ bảo con vẫn chưa quay đầu, nếu từ bây giờ đến lúc chuyển dạ mà thai nhi vẫn giữ ngôi thai ngược thì khả năng em phải đẻ

Xem thêm