Vợ tự tử khi vừa mới sinh con, chồng khóc hết nước mắt vì ân hận sau khi đọc nhật ký của vợ

Đọc bài xong sợ quá các mẹ, hồi trước khi sinh mình cũng có một thời gian dài bị trầm cảm nhưng không đến nỗi như mẹ này, cũng toan tự tử mấy lần may sao dừng lại được. Khi

Xem thêm