‘Tôi và anh ấy đang khỏa thân ở trên giường, cô đến ngay mà xem nhé’ và cú trả thù có 1-0-2 của cô vợ ngoan hiền

Thế rồi Hiền tắm rửa, xịt nước hoa lên người rồi bước ra ôm lấy Trung. Cả hai lao vào nhau say sưa. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng bật mở…Và đây là cách cô vợ ngoan hiền trả

Xem thêm