Khoa học đã chứng minh: Vợ chồng cùng biết nhậu sẽ hạnh phúc hơn

Khoa học chứng minh các cặp vợ chồng cùng biết nhậu sẽ hạnh phúc hơn những đôi mà chỉ một người uống. Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí Journals of Gerontology B: Psychological Sciences, khảo sát 4.864

Xem thêm