“Cười chết mất thôi! Nghe đâu ở phòng H. có anh chồng bú tu ti vợ ngay trong phòng các bà đẻ”

Tôi thấy nhiều ông bố chia sẻ chuyện đưa vợ đi đẻ mà cười vãi cả… Nhưng có lẽ nếu nghe chuyện tôi xong chắc các mẹ, các bố sẽ thấy chúng chẳng là gì cả. Vì một lần đưa

Xem thêm