Bé 3 tháng tái xanh mặt và ngưng thở khi đang bú, lại thêm 1 vụ sữa mẹ nữa xảy ra từ sai lầm của chính mình

Một mẹ đã phải trải qua những đau đớn kinh hoàng khi con bị tai nạn kỳ lạ, khi đứa con đỏ hỏn mới sinh gần như chết nghẹn khi đang bú mẹ. Trải nghiệm này đã được viết ra

Xem thêm