Sau 1 đêm, con đờm nhầy ho sặc sụa bỗng khỏe không nhờ mề đay tự chế, chuyện thật 100%

Hôm qua bế con đi siêu thị, thấy một chị cặm cụi lựa mấy lọ mật ong, em bắt chuyện hỏi thăm xem chẳng ngờ lại biết được một mánh hay. Chị bảo con chị ho đã mấy ngày nay

Xem thêm