Bộ giao thông áp dụng luật mới từ 1/8: Người đi xe máy, ô tô vi phạm những lỗi này sẽ bị phạt tiền triệu, thậm chí giữ xe, dù là ai cũng cần phải biết

Tôi mới đọc tin tức và biết được rằng từ ngày 1/8, các mức phạt vi phạm sẽ tăng lên đồng thời cảnh sát giao thông sẽ làm “căng” vụ này nên muốn thông báo Xem thêm