Long An: Người mẹ bị hi.ếp d.âm 2 lần bỗng trở thành tội phạm, uất ức viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã

Chị L. bị người đàn ông dùng dao uy hiếp và hiế.p dâ.m 2 lần nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị L. có cơ hội chạy mà không chịu chạy, tức là…

Xem thêm