Sự thật quá sốc về thuốc trá.nh t.hai, 100% các mẹ sẽ không dám đụng đến nữa đâu!

Lúc mình mang thai đứa thứ hai là khi chỉ vừa thôi nôi đứa đầu xong xuôi. Hồi đó vợ chồng cũng còn trẻ, mới cưới, không có nhiều tiền để dành. Có thêm một đứa con là cả một

Xem thêm