Chắc chắn không ai vứt đi thứ này nữa sau khi biết được công dụng kì diệu của nó, hơn cả trăm lần thuốc bổ bạn đang dùng

Mỗi lần làm thịt gà, tất cả các bà nộ trợ đều cố gắng bóc sạch lớp màng màu vàng có trong dạ dày gà rồi vứt đi. Các mẹ có biết rằng, như vậy là mình đang bỏ phí

Xem thêm