Giường tao mày đã nằm tranh rồi đến vợ tao mày cũng đòi chiếm ngủ cùng, 2 hộp sữa tao chăn 8 năm vợ mới cho tao dùng giờ mày cũng chiếm

Mày bước chân ra cuộc đời này chưa có công ăn việc làm, tao với vợ tao cưu mang nuôi nấng. Nhà tao mày ở, vợ chồng tao hầu hạ bữa ăn giấc ngủ cho mày... Xem thêm