Số phận đắng cay của người phụ nữ chấp nhận kiếp chồng chung, một mình nuôi 4 mảnh đời bất hạnh

Mang thai 3 tháng thì bị người yêu phụ bạc, bất lực trước số phận, bà Trương Thị Luật chấp nhận làm vợ lẽ của một người đàn ông đã có vợ... Xem thêm