Người yêu ốm sốt hầm hập vẫn liên tục đòi chuy.ện ấ.y và lý do khiến nước mắt tôi không người rơi

Chúng tôi chuyển đến sống chung một nhà, người yêu cứ liên tục đòi hỏi chuy.ện ấ.y khiến tôi hơi choáng… Tôi quen Phương rất tình cờ, trong dịp sinh nhật cậu bạn thân, Phương là đồng nghiệp của anh

Xem thêm