Người mẹ trẻ thích “sống ảo”, bắt con xin đủ 20.000 like trên mạng xã hội để không ly hôn chồng

Người mẹ này đang nhận được vô số lời chỉ trích vì lấy hạnh phúc của mình ra làm mồi nhử ‘câu like’ trên mạng xã hội. Cô bắt con xin đủ 20.000 like để không phải ly hôn chồng…

Xem thêm