Luật mới: Phát lương chậm, được nghỉ ngay – là một người lao động bạn nhất định phải biết điều này

Nối tiếp tinh thần bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động trong Bộ luật Lao động, quy định này được đánh giá là tiến bộ và cần thiết hiện nay. Xem thêm