Người Việt MÃI NGHÈO nếu không học và làm được 6 điều này của người giàu

Người nghèo thì cho rằng tiền là phù du và bảo rằng “người mê tiền là người xấu xa” và không quan tâm đến tiền, trong khi đó người giàu nghĩ rằng “thiếu hụt tiền bạc mới là nguồn gốc

Xem thêm