Chỉ với mẹo đơn giản này, đảm bảo gián trong nhà có nhiều cỡ nào cũng sẽ “một đi không trở lại”

Dùng thuốc xịt hay những hóa chất độc hại khác để đuổi gián sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gia đình, vì vậy các mẹ hãy áp dụng thử mẹo đơn giản từ  tự nhiên vừa

Xem thêm