Cũng vì mẹ dại đã hại con thoi thóp giành giật sự sống từng ngày khi tự ý hạ sốt cho con mà không biết là…

Nhà em ở vùng nông thôn, những thông tin về y tế rất hạn hẹp, chuyện chích ngừa tiêm phòng cho con là một vấn đề rất xa lạ. Thế nên bây giờ con em đang thoi thóp giành giật

Xem thêm