4 đồ vật tuyệt đối không được cho bất kỳ người nào dùng chung nếu không muốn bị mắc bệnh t.ình d.ục

Nhiều bệnh được gọi là bệnh t.ình d.ục nhưng không chỉ lây qua đường q.uan h.ệ t.ình d.ục mà còn lây qua rất nhiều con đường khác. Bệnh t.ình d.ục có thể lây qua đường miệng, tiếp xúc da với

Xem thêm