Sau 1 đêm, con đờm nhầy ho sặc sụa bỗng khỏe không nhờ mề đay tự chế, chuyện thật 100%

Chị bảo con chị ho đã mấy ngày nay rồi vì có đờm nhầy, uống thuốc mãi chẳng khỏi. Mỗi lần ho mặt nó đỏ lừ, trợn mắt, nghe tiếng ho sặc sụa thấy sợ lắm. ... Xem thêm