Tình cờ gặp gỡ, hai ông bạn thân đổi vợ cho nhau để “đổi món”, cái kết oái oăm khiến chính quyền cũng “đau đầu”

Nảy sinh ý định đổi vợ sau một lần đi soi ếch về, hai người đàn ông đã quyết định đi tới thực hiện ý định “điên rồi” trên. LTS: Hai người đàn ông chơi thân với nhau, trong một

Xem thêm