Thấy con chó già đang ăn đồ cúng trên mâm ở mộ mẹ, anh cầm cục gạch ném chết đem về làm thịt nhưng không ngờ ngày giỗ mẹ thì…

Thấy cục gạch gần đó, anh cầm nó lên rồi táng mạnh lên đầu con chó già một nhát chí mạng. Bị anh đập nát đầu, con chó chỉ kịp tru lên một tiếng hú dài rồi chết hẳn, anh

Xem thêm