Bầu con gái, gia đình chồng không quan tâm để con dâu tự đẻ một mình trong phòng nhưng khi mở cửa ra thì choáng

Xuất thân từ nông thôn, gia đình nghèo khó nên khi đi lấy chồng, lấy được anh chồng thành phố, nhà giàu có ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ Liên. Họ bảo Liên sướng, có số hưởng nên mới may

Xem thêm