Ứa nước mắt cảnh bé 17 tháng cố gọi mẹ rồi vạch áo bú sữa mà không biết mẹ đã chết

Bé 17 tháng tuổi khóc bên cạnh người mẹ nằm bất động. Thế nhưng mãi không thấy mẹ phản hồi, em đã ôm lấy mẹ và bắt đầu bú ti. Người mẹ không may qua đời sau vụ tai nạn

Xem thêm