Điều phụ nữ muốn chỉ là sự sẻ chia và cảm thông từ đàn ông, nhưng khi họ cần thì đàn ông sẽ biến mất

Phụ nữ yêu nhiều, thương sâu nhưng trái tim lại rất đơn giản. Họ có trăm nghìn việc không thể tự sức làm, nhưng lại chẳng mong đàn ông làm thay cho mình. Điều họ muốn lại chỉ là sự

Xem thêm