Bà lão hàng đêm vượt 60 cây số từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội bán rau kiếm tiền nuôi cháu

Hàng ngày để có tiền sinh hoạt cho hai bà cháu, đóng học phí cho cu An, bà Gái phải lặn lội từ trên Vĩnh Phúc xuống Hà Nội bán rau vào buổi tối ở cổng Trường Đại học Quốc

Xem thêm