Con sinh ra bị tâm thần, mặt dị dạng… do người cha “làm điều này” trong thời điểm vợ thụ thai

Có con đã khó rồi, vậy mà cha đã “làm điều này” trong thời điểm vợ thụ thai khiến con sinh ra bị tâm thần, mặt bị dị dạng hoặc đần độn… Mọi ông bố bà mẹ cần được biết

Xem thêm