Con gái không cho bố mặc giúp quần áo, nghĩ con mè nheo mẹ nổi điên đánh cho vài roi thì chết ngất khi thấy thứ kinh khủng đó

Đứa con gái đầu lòng được 4 tuổi thì chị Mai sinh thêm đứa con thứ 2. May mắn là con trai nên chị cũng nhẹ lòng, mẹ chồng chị tính cổ hủ nếu đứa thứ 2 mà là gái

Xem thêm