Tôi bật khóc khi chứng kiến vợ làm việc đó trong nhà tắm và hối hận vì nhiều lần đánh em do không mặc á.o ngự.c

Tối hôm ấy, khi tôi vừa từ cơ quan trở về nhà, khi vô tình ngang qua nhà tắm và nhìn vẻ mặt đau đớn của vợ khi cô ấy cố kéo chiếc á.o ngự.c lên người và... Xem thêm