3 thời điểm mẹ cho con bú này, chẳng khác nào đang đầu độc con mỗi ngày, xem lại mẹ ơi!!!

Em nói trước luôn em cũng là một người rất cuồng sữa mẹ. Ai nói “Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” là em giơ hai chân, hai tay đồng ý

Xem thêm