Đi làm mang tiền tỷ về cho vợ xây nhà, nào ngờ về đến nơi thấy con gái khóc ngất: ‘Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à’

“Mẹ chết nằm kia 2 ngày rồi mà chưa có quan tài chôn bố à”. Anh lao vội tới giường, lật cái chăn lên thấy vợ nằm đó anh sững sờ ngã quỵ. Lấy vợ 6 năm và có cô

Xem thêm