Bất ngờ với phản ứng từ người vợ cũ và gia đình bên ngoại khi người cha thi hát để chữa bệnh cho 2 con bị teo não

Ngày chương trình ‘Hát mãi ước mơ’ lên sóng, bên ngoại cũng điện thoại cho vợ cũ. Tôi không biết người ta nói thế nào nhưng vợ đã mắng tôi... Xem thêm