Vừa sinh con 10 tháng, người phụ nữ bị chồng đánh vỡ xương gò má phải nẹp vít vào người

Người xưa có câu “phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”, phụ nữ  khi lấy chồng nếu được chồng và gia đình chồng thương sẽ được hạnh phúc còn ngược lại sẽ phải trải qua chuỗi ngày đau

Xem thêm