Mơ thấy đứa con chết đuối khóc tức tưởi, vợ mời thầy cúng về thì chết đứng khi ông ta tháo vải trùm đầu ra và phán câu này

Chồng thì có bảo thế nào cũng không chịu về nhà ngủ, sợ quá Mai quyết định mời thầy cúng lễ cho linh hồn con siêu thoát. Hôm ấy chồng Mai không ở nhà mà ra Xem thêm