Sốc trước mức án ÁC MẪU tra tấn các bé dã man tại cơ sở mầm non có thể nhận, tù thế này thì tù làm gì

Đã đến lúc các ác mẫu này phải đền tội rồi...Với hành vi hành hạ, đánh đập, đe dọa các em nhỏ, các bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ... Xem thêm