Thêm một quy định mới có hiệu lực từ tháng 1/2018: SA THẢI phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ bị phạt tới 3 NĂM TÙ?

Từ 1/1/2018, người nào vì vụ lợi mà sa thải trái luật với người lao động sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng, thậm chí đi tù.

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện sa thải trái luật với người lao động gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Mức phạt tăng lên 100-200 triệu đồng, án tù 1-3 năm nếu sa thải trái luật từ hai người trở lên, phụ nữ mà biết là có thai, người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khiến họ tự sát, gây hậu quả rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

Hình phạt mới này “nặng” hơn quy định hiện hành tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 1999, nội dung cũng cụ thể hơn. Điều 128 Bộ luật Hình sự 1999 chỉ quy định người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

Ảnh:internet

Ép người dưới 16 tuổi làm việc nặng nhọc là phạm pháp

Điều 296 Luật sửa đổi Bổ sung Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền 30-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31 đến 60%.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù 3-7 năm

– Phạm tội 2 lần trở lên;

– Đối với 2 người trở lên;

– Làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31-60%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 61% trở lên.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù 5-10 năm.

– Làm chết 2 người trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.

Cư.ỡng bứ.c lao động bị phạt tới 3 năm tù

Điều 297 quy định người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác phải lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền 50-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31 đến 60%.

Ảnh:internet

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù 3-7 năm

– Có tổ chức;

– Đối với 2 người trở lên;

– Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

– Làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31-60%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 61% trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù 7-12 năm

– Làm chết 2 người trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

– Người phạm tội có thể bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Theo VNE