làm đẹp cho bạn

Trên fanpage chính thức của Viettel Post cũng xuất hiện bài đăng kèm video bình luận về vụ việc Bưu cục Viettel đóng cửa ở chi nhánh Nam Định. Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách tự đóng cửa Viettel Post Nam Định là quá mạnh tay, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhân viên khác. Trong khi đó, không ít ý kiến ủng hộ quyết định của Tổng công ty Viettel Post và cho rằng, các chi nhánh khác phải lấy đó làm gương.

Trên fanpage chính thức của Viettel Post cũng xuất hiện bài đăng kèm video bình luận về vụ việc Bưu cục Viettel đóng cửa ở chi nhánh Nam Định. Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách tự đóng cửa Viettel Post Nam Định là quá mạnh tay, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhân viên khác. Trong khi đó, không ít ý kiến ủng hộ quyết định của Tổng công ty Viettel Post và cho rằng, các chi nhánh khác phải lấy đó làm gương.