Bi hài cặp đồng tính yêu nhau nửa năm trời không biết mặt tới lúc mở webcam thì…

Đoạn chat của cặp đồng tính yêu nhau qua mạng, cả hai không biết mặt mũi nhau, lần đầu cùng mở webcam thì bất ngờ phát hiện đối phương là bạn cùng phòng KTX.

Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet
Ảnh:internet

Theo Tin hay