Nữ điều dưỡng 19 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 10 năm, sinh hai con với kẻ đồi bại

Nữ điều dưỡng đã bị giam, h.ã.m h.i.ế.p, tra tấn nhiều lần trong suốt 10 năm. Vụ lạm dụng t.ì.nh d.ụ.c này vừa mới được phát hiện gây chấn động.  Một nô lệ tì.nh d.ụ.c đã bị giam, h.ã.m hi.ế.p,

Xem thêm