Kinh dị nghe ‘phi công’ chia sẻ kinh nghiệm đi c.h.ăn, 10x ĐỤC nhau với ‘ máy bay bà già ’ 35 tuổi

Trên một số diễn đàn k.hiêu d.âm có tiếng trên mạng có “phụ đề” tiếng Việt như laux, thiend, maybay,… hoặc trên các mạng xã hội đang lan truyền một phong trào “lái máy bay bà già” miễn phí. Đa

Xem thêm