Hoang mang quá, “hỏa táng” thì con cháu mất hết phúc đức, việc đầu thai cũng bị ảnh hưởng?

Nhiều gia đình chọn cách hỏa thiêu để an táng cho thân nhân khi qua đời, tuy nhiên có nhiều ý kiến khác nhau, vậy chúng ta có nên hỏa táng hay không? VẤN: Con có đi thăm viếng một

Xem thêm