Việc đội mũ che thóp cho trẻ sơ sinh có ảnh hưởng như thế nào đến não bộ, vậy thực hư của việc này là gì?

Có rất nhiều thông tin về việc đội mũ cho trẻ sơ sinh khi đi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ của não, ảnh hưởng đến vùng thần kinh kiểm soát hô hấp. Vậy thực hư của việc này là

Xem thêm