Đừng để đàn bà cạn tình, sẽ chẳng điều gì đáng sợ hơn thế đâu

Ngưỡng chịu đựng cuối cùng của đàn bà đổ vỡ, chính là khi cạn tình. Đàn bà đáng sợ nhất, cũng chính là khi ấy. Vì một khi đã không còn yêu thương, đàn bà mạnh mẽ đến kiên cường,

Xem thêm