Ghê tởm ông dùng tiền h.i.ếp d.â.m ba cháu gái nhiều lần, mẹ biết chuyện nhưng làm lơ, bao che kẻ thú tính: “Ông chỉ nựng thôi”

Thay vì phẫn uất đi tìm chứng cứ h.i.ếp d.â.m cho con cháu, một gia đình ở Tiền Giang lại ém nhẹm vụ việc, bất chấp lời kể của ba bé gái rằng chúng bị ông ngoại/nội làm chuyện mất

Xem thêm