Quần quật suốt 4 năm trời để kiếm tiền mổ mắt cho chồng và câu đầu tiên anh nói sau khi mắt sáng lại là…

Hùng và Minh đều xuất thân thì con nhà nông dân nghèo, bố mẹ khó khăn nên hai người chẳng có tiền để đi học tiếp. Học hết lớp 12 họ đều vào Sài Gòn làm thuê rồi quen nhau

Xem thêm