3 thời điểm chết không nên thụ thai nếu không muốn thai dị tật hoặc chứng kiến cảnh “gái chửa cửa mả”

Thật đó các chị ơi, có những thời điểm mình mà thụ thai thì con sẽ có nguy cơ dị tật cao hơn hoặc sẽ dễ bị biến chứng hơn đó! Đây là chuyện của chị chồng mình, em kể

Xem thêm