Cứ ăn cho đã mồm 11 loại thực phẩm này đi đảm bảo bạn càng nhanh đi CHẠY THẬN

Thận có chức năng lọc tất cả máu trong cơ thể theo chu kỳ 30 phút một lần, song khả năng lọc của cơ quan này có xu hướng giảm khi độ tuổi tăng lên. Khi bạn đến tuổi 30,

Xem thêm